VKM Hidrokarbure

Informacion

VKM për miratimin e Marreveshjeve Hidrokarbure , në vendin tone:

 

 

  • Vendburimi Patos-Marinzes “Bankers Petroleum” VKM Nr.477, date 16.07.2004
  • Vendburimi Ballsh-Hekal “Anio Oil&Gas”               VKM Nr.509 , date 08.08.2007
  • Vendburimi Kucove “Sherwood”                               VKM Nr.686, date 19.10.2007
  • Vendburimi Visoka “IEC Visoka”(TERRA)             VKM Nr.90, date   01.2009
  • Vb Pekisht-Rras-Murriz: “Phoenix Petroleum”(Fin-Pek) VKM Nr.699, date 16.08.2013
  • Vendburimi Finiq-Krane ”Phoenix Petroleum”(Fin-Pek) VKM Nr.699, date 16.08.2013
  • Vendburimi Frakull “EDG Natural”                         VKM Nr.401, date09.06.2022
  • Vendburimi Povelce “EDG Natural”                        VKM Nr.402, date09.06.2022

 

Drejtoria Hidrokarbure                                                                                                  Mars 2023