Urdhër i brendshëm – Fushata zgjedhore

Urdhër i brendshëm – Fushata zgjedhore


NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017

Në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave të monitorimit e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë proçesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017”, me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm, ka ngritur Grupin e Monitorimit, të përbërë si më poshtë:

1. Lluka Gjergo (Koordinator)

2. Arlinda Rumbullaku (Anëtar)

Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara nga ana e punonjësve të Shërbimit të Provës mund të raportoni në numrin e tel: +355 694047910.