Takim MSG – EITI Shqiptar

Takim MSG – EITI Shqiptar

Sot me date 13.02.2015 ne ambjentet e Ministrise se Energjise dhe Industrise, u zhvillua takimi i pare per vitin 2015 i MSG te EITI Shqiptar kryesuar nga Zv. Ministri i Energjise dhe Industrise, Z. Ilir Bejtja. I pranishem ne kete takim ishte dhe Z. Edon Vrenezi, Ekspert i Bankes Boterore, mbeshtetese e veprimtarise EITI.

Ne qender te diskutimeve ishin ceshtjet si: roli dhe rendesia e MSG ne veprimtarine EITI; objektivat EITI, ato afatgjata dhe afatmesme per vitin 2015; Plani i Punes se Sekretariatit Shqiptar EITI per vitin 2015, Shperndarja e rentes minerare, etj.