te dhena Tag

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org) Foto nga ThinkStock Që nga fillimi i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI) në vitin 2003, është mbledhur një shumë mbresëlënëse e të dhënave nga industria e naftës, gazit dhe minierave. Një total...