mining shared value Tag

Mining Shared Value, një sipërmarrje e Inxhinierëve pa Kufij, Kanada dhe Deutche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) me mbështetjen e Sekretariatit Shqiptar EITI, më 3 Maj 2016, në “Rogner Hotel Tirana” zhvilloi një takim joformal, për prezantimin e projektit mbi “Krijimin e një Sistemi të...