Skrapar

PËRSHKRIM I SHKURTËR

 

Zona Gjeografike: Skrapari kufizohet në veri me bashkinë Gramsh, në perëndim me bashkitë Berat dhe Poliçan, në jug-perëndim me bashkinë Këlcyrë, në jug me bashkinë Përmet dhe në lindje me bashkitë Maliq e Korçë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Çorovodës.

 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, kjo bashki numëron 12.403 banorë, ndërsa sipas Regjistrit Civil ajo numëron një popullsi prej 19.072 banorë. Bashkia e re ka një sipërfaqe të konsiderueshme prej 831, 44 km2. Sipas censusit, densiteti i popullsisë është 15 banorë/km2 ndërsa sipas regjistrit civil densiteti është 22, 93 banorë/km2.

 

Kjo bashki përbëhet nga 8 njësi administrative, të cilat janë: Çorovodë, Qendër Skrapar, Bogovë, Vëndreshë, Çepan, Potom, Leshnje, Gjerbës dhe Zhepë. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit Skrapar dhe pjesë e qarkut Berat.Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 106 fshatra.

NJËSITË ADMINISTRATIVE

PROFILI I BASHKISË

 

Bashkia e re e Skraparit ka një reliev të thyer malor, i cili ka një territor shumë të gjerë dhe popullsi të ulët.Popullsia e zonës është pakësuar ndjeshëm gjatë dekadës së fundit nga largimet e banorëve drejt qyteteve të mëdha të Shqipërisë apo në emigrim. Vetë qyteti i Çorovodës humbi mbi 40 për qind të popullsisë mes viteve 2001 dhe 2011, ndërsa shumë nga komunat përbërëse kanë humbur mbi gjysmën e popullsisë.

 

Mungesa e perspektivës, kryesisht ajo e vendeve të punës, ka bërë që banorët e qytetit të vendosen për një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre drejt qyteteve të mëdha, ndërsa banorët e zonave të thella janë larguar drejt qytetit të Çorovodës, si rezultat i mungesës së rrugëve dhe mjekëve në fshatrat e tyre. Problematika kryesore e banorëve të Çorovodës ka qenë gjendja e vështirë e rrugës kombëtare Skrapar-Berat.

 

Skrapari si burim kryesor ka të ardhurat që vijnë nga blegtoria dhe bujqësia, prodhime mjaft të vlerësuara këto në tregjet e vendit, ndër më të njohurat djathi dhe rakia e Skraparit. Vitet e fundit Skraparit i është shtuar shpresa për zhvillimin nëpërmjet turizmit.Kanionet e Skraparit, po tërheqin çdo ditë e më shumë vëmendjen e vizitorëve të huaj dhe vendas.

 

Mbi 20 mijë vizitorë mendohet se kanë prekur këtë bukuri të natyrës katër vitet e fundit.Turizmi fetar është një tjetër resurs i kësaj zone.Mijëra vizitorë shkelin në Skrapar çdo vit gjatë festës së Bektashinjve, gjatë ditëve të pelegrinazhit të muajit gusht.Por dhe këtë resurs të turizmit e pengon gjendja e vështirë e rrugës në fshatin Gjerbës, nga ku vizitorët duhet të udhëtojnë drejt malit të shenjtë Tomor.

 

Parku Kombëtar i Tomorit, është një tjetër resurs mjaft i rëndësishëm i kësaj zone, ende i pa vënë në shërbim të turizmit malor, si rezultat i mungesës së infrastrukturës dhe shërbimeve. Bashkimi i komunës Bogovë me Skraparin, i jep kësaj bashkie të re një tjetër mundësi për zhvillimin e turizmit.Uji që rrjedh nga zemra e malit, kodrat e hijshme, klima mjaft favorizuese dhe ushqimet e shijshme, i japin zonës elemente mjaft pozitive për zhvillimin e turizmit natyror.Ndryshe me pjesën tjetër të rrethit, nga Bogova nuk ka pasur lëvizje të mëdha të popullsisë.I gjithë fshati jeton me të ardhurat nga turizmi familjar.Pjesë e kësaj komune është fshati Novaj i njohur për gurin dekorativ.

 

Aktiviteti minerar privat, në rrethin e Skraparit, ka filluar në vitin 2001 dhe deri në Dhjetor të vitit 2014 janë aktive 25 leje minerare shfrytëzimi.

 

Në rrethin e Skraparit aktiviteti minerar është i zhvilluar në dy zona dhe konkretisht; në Novaj ku punohet për nxjerrjen e pllakave të gurit gëlqeror dhe në zonën e Milovës në nxjerrjen e gëlqerorit masiv.

LISTA E KOMPANIVE QË VEPROJNË NË RAJONIN E SKRAPARIT

Burimi: AKBN 2014, Volumi III