Seminar informues mbi raportimin EITI 2015

Seminar informues mbi raportimin EITI 2015

Sot më 6 Shtator 2016, në ambjentet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Administratori i Pavarur Deloitte Audit Albania i cili do të kryejë rakordimin e raportit EITI 2015 dhe Sekretariati EITI Shqipëri, së bashku, zhvilluan një seminar informues për kompanitë dhe institucionet raportuese mbi proçesin e mbledhjes së të dhënave dhe mënyrën e raportimit për Raportin EITI 2015. Të pranishmëve iu vunë në dispozicion të gjitha instruksionet dhe formatet përkatëse për raportimin EITI 2015.

[su_slider source=”media: 3472,3471,3470,3469″ limit=”7″ title=”no”]