Samiti Shqiptar mbi Naftën, Gazin & Energjinë 2015

Samiti Shqiptar mbi Naftën, Gazin & Energjinë 2015

EITI Shqiptar morri pjesë në Samitin e Shqipërisë për Naftën, Gazin & Energjinë në 17-18 Mars 2015, Tiranë.

Znj. Dorina Çinari, Drejtuese e EITI Shqiptar mbajti një prezantim se si Transparenca Nxjerrëse në BE është duke u bërë shumë shpejtë një realitet; transparenca si mjet për llogaridhënie; përfitimet e qeverisë duke ju bashkuar EITI dhe përfitimet për kompanitë dhe investitorët qendror në zbutjen e rreziqeve politike dhe reputacionit.

Kjo konferencë e nivelit të lartë shqyrtoi zhvillimet kryesore brenda sektorit energjetik të Shqipërisë, me një theks të veçantë në projektet e infrastrukturës të energjisë.