Rregullorja e re e Grupit Ndërinstitucional të Punës

Rregullorja e re e Grupit Ndërinstitucional të Punës

Publikohet Rregullorja e re e Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG), e ngarkuar me zbatimin e Nismës EITI në Shqipëri. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, miratoi dhe kërkoi zbatimin e menjëhershëm të Rregullores, të cilën e gjeni të plotë në http://www.albeiti.org/rregullore-e-re-e-msg/