Regjistri i koncensioneve Hidroenergjitike

REGJISTRI I KONCESIONEVE HIDROENERGJITIKE

Regjistri në Sektorin Hidroenergjitik, azhornohet nga Sekretariati Kombëtar EITI, një herë në 6 –muaj, bazuar mbi të dhënat e publikuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Qëndra Kombëtare e Biznesit-QKB.​

Për regjistrin e plotë KLIKO KËTU

REGJISTRI I HEC-eve PËR VITET 2015-2020 KLIKO KËTU

REGJISTRI I KONCESIONEVE – HEC-e KLIKO KËTU