Reforme ne Industrine nxjerrese

Reforme ne Industrine nxjerrese

Ministri i Energjise dhe Industrise Z. Damian Gjiknuri shprehet per reformen ne sektorin e Industrise Nxjerrese. Shqipëria ka publikuar raportin e saj EITI 2011, i pari sipas standardit te ri EITI, i cili detajon të ardhurat nga sektorët e naftës, gazit dhe minierave. Duke ndjekur EITI’n Shqiptar, qeveria është duke përgatitur një reformë më të gjerë në sektorin nxjerres… Lexoni artikullin e plotë në anglisht