Publikime

Plan Pune Vjetor Për EITI Shqipëri

Raport i Aktiviteteve Vjetore

Raporte EITI

Validimi ne Shqiperi

Strategjia e Komunikimit

Studime EITI

Të Tjera

Formularë Raportimi për Raportet EITI