Përrenjas

PËRSHKRIM I SHKURTËR

 

Zona Gjeografike: Përrenjasi kufizohet në veri me bashkinë Librazhd, në lindje me Republikën e Maqedonisë, në jug me Bashkinë Pogradec dhe në perëndim me Bashkinë Elbasan. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Përrenjasit.

 

Sipas Censusit të vitit 2011, Përrenjasi ka një popullsi prej 24.906 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki ka 33.031 banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 322,95 km2. Sipas censusit, densiteti i popullsisë është 77 banorë/km2 ndërsa sipas regjistrit civil densiteti është 102,279 banorë/km2.

 

Kjo bashki përbëhet nga 4 njësi administrative, të cilat janë: Përrenjas, Qukës, Rrajcë dhe Stravaj. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Librazhdit dhe qarkut të Elbasanit. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 25 fshatra.

NJËSITË ADMINISTRATIVE

PROFILI I BASHKISË

 

Bashkia e re e Përrenjasit përfshin sipërfaqe të shumta pyjore dhe burime të bollshme hidrike si dhe një fushë pjellore. Nëntoka është e pasur me krom, ndërkohë që ky mineral shfrytëzohet aktualisht në dy prej fshatrave të bashkisë së re.

 

Zonat e Rrajcës, Qukësit dhe Stravajt kanë sipërfaqen më të madhe të pyjeve në këtë zonë. Megjithatë, shfrytëzimi pa kriter gjatë dy dekadave të fundit i ka dëmtuar pyjet në një masë të gjerë.

 

Bashkia e re e Përrenjasit ka një pozicion të favorshëm gjeografik, pasi gjendet fare pranë dy pikave doganore me Maqedoninë. Por ky avantazh nuk është shfrytëzuar deri më sot për nxitjen e sipërmarrjes dhe shtimin e vendeve të punës. Përgjatë tranzicionit, në këtë zonë kanë munguar strategjitë e zhvillimit. E megjithatë, emigracioni në zonën e Përrenjasit nuk ka qenë i lartë. Kjo pasi shumë banorë të zonës kanë zgjedhur punësimin sezonal në Maqedoninë fqinje, me të ardhurat e të cilëve mbijeton një pjesë e mirë e popullatës.

 

Në të gjithë bashkinë e re rezultojnë të regjistruara 234 biznese, të cilat e kryejnë aktivitetin e tyre kryesisht në shërbime. Një pjesë e vogël e bizneseve merren me kultivimin e troftës.

 

Bashkia e Përrenjasit ka potenciale të pashfrytëzuara për turizëm natyror. Me historinë e pasur të zonës së Rrajcës, ku ndodhet shkëmbi i Skënderbeut dhe legjenda për Sofrën e tij si dhe me bukuritë natyrore të Sopotit, zona mund të kthehej në një destinacion për vizitorë vendas dhe të huaj.

 

Etnografia e pasur me këngët dhe vallet karakteristike të zonës do të ndihmonin për këtë qëllim, por mungesa e infrastrukturës rrugore i bën këto resurse të paarritshme nga turistët.

 

FLORA

 

1857 lloje bimësh spontane, enëzore,të cilat përfaqësojnë 58 % të flora e Shqiptare ose 16 % të florës së Evropës e renditin Librazhdin në një ndër rrethet më të pasura te vendit me bimë të llojeve të ndryshme.

Gjenden të gjitha katet bimore dhe mbulesa bimore zë rreth 72 % të territorit të Rrethit të Librazhdit.

 

EKONOMIA

 

Qyteti i Përrenjasit ka pasuri të shumta minerare e në baze të tyre janë ngritur miniera për përpunimin e tyre si ajo e hekur-nikelit në Perrenjas-Fshat, Miniera e Nikel-Silikatit në Pishkash,e Sektori Minerar i Bushtricës dhe Skroskës.

 

Në fillim te viteve ’90 është zhvilluar dhe sektori privat të të cilën rendësi të madhe kanë bizneset e vogla kryesisht në sektorin e shërbimeve, blegtori, bujqësi gjithashtu dhe në shfrytëzimin e pyjeve.

LISTA E KOMPANIVE QË VEPROJNË NË RAJONIN E PËRRENJASIT

Burimi: AKBN 2014, Volumi III

SPORTI

Futbolli është sporti me i përhapur ne qytetin e Përrenjasit. Klubi i këtij qyteti dhe ekipet e futbollit te grupmoshave të ndryshme mbajnë emrin Domosdova.