Njoftimi i Dhënies së Kontratës-Shërbime konsulente për përmirësimin e aksesit në të dhënat e EITI, të cilat janë koherente, të besueshme dhe të qarta, si dhe dizenjimi i portalit open data për të dhënat e EITI

Njoftimi i Dhënies së Kontratës-Shërbime konsulente për përmirësimin e aksesit në të dhënat e EITI, të cilat janë koherente, të besueshme dhe të qarta, si dhe dizenjimi i portalit open data për të dhënat e EITI

Njoftimi i Dhënies së Kontratës

Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493)

Vendi: Shqipëri

Numri i Projektit: P158380

Data: 12 Tetor 2020

 

Firma Konsulente së cilës i është dhënë Kontrata:

 

ikubINFO Software Engineering
Adresa e Firmës Konsulente:

 

 

Rr. “Abdyl Frashëri”, EGT Tower, P. 11/1, kati 2, Tirana, Cel: 0696051001, Email: info@ikubinfo.al
Data e nënshkrimit të Kontratës: 9 Tetor 2020
 

Metoda e Prokurimit/Përzgjedhjes:

 

 

 

Kualifikimet e Konsulentit (CQ)
Çmimi: 70,000 USD

(shtatëdhjetë mijë USD)

Kohëzgjatja: 9 Tetor 2020 – 31 Dhjetor 2020
 

Qëllimi i Kontratës:

Shërbime konsulente për përmirësimin e aksesit në të dhënat e EITI, të cilat janë koherente, të besueshme dhe të qarta, si dhe dizenjimi i portalit open data për të dhënat e EITI;

Ref. no. ALBEITI/CS/CQ/E.1