NJOFTIMI I DHËNIES SË KONTRATËS – PJESËMARRJA NË KONFERENCËN GLOBALE EITI 2019