Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Përzgjedhja e një konsulenti për hartimin e strategjisë EITI për vitin 2021 – 2022

Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Përzgjedhja e një konsulenti për hartimin e strategjisë EITI për vitin 2021 – 2022

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493)

Vendi: Shqipëri

Numri i Projektit: P158380

Data: 5 Nëntor 2020

 

Konsulenti të cilit i është dhënë Kontrata:

 

 

Znj. Alba Cela

 

Adresa e Konsulentit:

 

 

Rr. “Andon Zako Çajupi, No.20/5”, Tiranë, Shqipëri.

E-mail: acela@aiis-albania.org

Mobile: +355696031023

Data e nënshkrimit të Kontratës:  

5 Nëntor 2020

 

Metoda e Prokurimit/Përzgjedhjes:

 

 

 

Konsulent Individual

 

Çmimi: 8,250 EUR

(tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë EUR)

Kohëzgjatja:  

5 Nëntor 2020 deri 5 Dhjetor 2020

 

Qëllimi i Kontratës:

 

Kontrata Ref. no. ALBEITI/CS/IC/C.3: Përzgjedhja e një konsulenti për hartimin e strategjisë EITI për vitin 2021 – 2022.