Njoftime

Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Përzgjedhja e një konsulenti për hartimin e strategjisë EITI për vitin 2021 – 2022

Njoftim i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri ...
Lexoni Më Tepër…

Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Përzgjedhja e një ambasadori PR për EITI për vitin 2020

Njoftimi i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri ...
Lexoni Më Tepër…

Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Shërbime konsulence për ndikimin social të industrisë nxjerrëse

Njoftimi i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri ...
Lexoni Më Tepër…

Kërkesë për Shprehje Interesi-Shërbime konsulence për inventarizimin, digjitalizimin dhe krijimin e Portalit të Kadastrës Minerare

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E FIRMAVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse ...
Lexoni Më Tepër…

Kërkesë për Shprehje Interesi-Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për hartimin e Strategjisë së Komunikimit për periudhën 2021 – 2022

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse ...
Lexoni Më Tepër…