Njoftime

Kërkesë për shprehje interesi-përzgjedhja e një konsulenti individual si administrator i marrëdhënieve me publikun për EITI Shqipëri për vitin 2020

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:  Përzgjedhja e një Konsulenti ...
Lexoni Më Tepër…

Kërkesë për shprehje interesi- shërbime konsulente për ndikimin social të industrisë nxjerrëse në kontekstin lokal dhe punësimi

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:  Shërbime konsulente për Ndikimin ...
Lexoni Më Tepër…

Kërkesë për shprehje interesi-shërbime konsulente për ndikimin në mjedis të industrisë nxjerrëse

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës: Shërbime konsulente për ...
Lexoni Më Tepër…

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS NË FORMATIN PDF Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TFA6493) Vendi: ...
Lexoni Më Tepër…

EMËROHET DREJTUESI I RI I SEKRETARIATIT KOMBËTAR NISMA PËR TRANSPARENCË NË INDUSTRINË NXJERRËSE

Z. Genci Tërpo emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI). Sekretariati Kombëtar EITI shpreh ...
Lexoni Më Tepër…

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- PËRZGJEDHJA E NJË FIRME KONSULENTE SI ADMINISTRATOR I PAVARUR PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT EITI 2017 DHE 2018

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E FIRMAVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse ...
Lexoni Më Tepër…

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- PËRZGJEDHJA E NJË KONSULENTI INDIVIDUAL SI AMBASADOR I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN PËR EITI SHQIPËRI NË VITIN 2019

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse ...
Lexoni Më Tepër…