Njoftime

Contract Award Procurement Consultant

REPUBLIC OF ALBANIA MINISTRY OF ENERGY AND INDUSTRY EITI ALBANIA EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY INITIATIVE SECRETARIAT Contract Award Project Name: Extractive ...
Lexoni Më Tepër…

Request for expressions of interest (Consulting Services – Individuals Selection)

ALBANIA SUPPORT TO EXTRACTIVES INDUSTRIES TRANSPARENCIES INITIATIVE COMPLIANCE PROCESS Assignment Title:      Selection of a Financial Management Consultant Reference No.:          ...
Lexoni Më Tepër…

Request for expressions of interest (Consulting Services – Individuals Selection)

ALBANIA SUPPORT TO EXTRACTIVES INDUSTRIES TRANSPARENCIES INITIATIVE COMPLIANCE PROCESS   Assignment Title:      Selection of a Procurment Specialist Reference No.:          AL-ALBEITI-350364-CS-INDV The ...
Lexoni Më Tepër…

Mbledhja e 55-të e Bordit Ndërkombëtar Eiti në Buenos Aires (Argjentinë)

Drejtuesi i Sekretariatit Kombëtar për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse ( (Albeiti) Z.Genci Tërpo ka marrë pjesë në mbledhjen e konstituimit ...
Lexoni Më Tepër…

Transparenca qeverisja e mire dhe rritja e kapaciteteve të burimeve të rinovueshme

Drejtuesi i Sekretariatit Kombëtar Eiti në Shqipëri Z. Genci Tërpo mori pjesë si panelist në sesionin e vecantë me temë ...
Lexoni Më Tepër…

Konferenca Ndërkombëtare Minex Europe Mining

Konferenca Ndërkombëtare Minex Europe Mining për një prespektivë të re mbi mineralet dhe investimet ne Ballkanin Perendimor, Tiranë në datë ...
Lexoni Më Tepër…

Validimi EITI i Shqipërisë 2021: Thirrje për pikëpamje mbi angazhimin e Palëve të Interesit

Shqipëria u bashkua me EITI në 2009. Në qershor 2019, Validimi i dytë i Shqipërisë bazuar në Standartin 2016 vendosi ...
Lexoni Më Tepër…

Njoftimi i Dhënies së Kontratës-Blerje pajisje zyrash dhe IT për ALBEITI

Njoftimi i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri ...
Lexoni Më Tepër…