Njoftim per Praktike Pune

Njoftim per Praktike Pune

Sipas Programit Kombetar te Praktikave te Punes dhe Vendimit te Kryeministrit Nr. 395 date 29.04.2015, per “Miratimin e Programit Kombetar te Praktikave te Punes ne Administraten Shteterore dhe institucionet e tjera publike”, Sekretariati Shqiptar EITI, publikon njoftimin per aplikantet. Periudha e aplikimit eshte deri me date 14 Qershor 2015. Per me shume informacion klikoni ne linkun me poshte.

http://praktika.sociale.gov.al/?portfolio=praktike-te-ministria-e-energjitikes-dhe-industrise