Njoftim per Praktike Pune

Njoftim per Praktike Pune

Sipas Programit Kombëtar të Praktikave të Punës dhe Vendimit të Kryeministrit Nr. 395 datë 29.04.2015, për “Miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Shqipëri), publikon njoftimin për dy aplikantë të profilit studentor: Hidroteknik dhe Financë/Kontabilitet.

Periudha e aplikimit është deri më datë 1 Qershor 2016. Për më shumë informacion klikoni në linkun më poshtë:

http://praktika.sociale.gov.al/?portfolio=praktike-te-ministria-e-energjitikes-dhe-industrise