Njoftim – Mbledhja e MSG-së

Njoftim – Mbledhja e MSG-së

 

logo 2

Njoftim

 

Sekretariati Kombëtar EITI njofton që më datë 29 Korrik 2016, zhvillohet mbledhja e radhës e Grupi Ndërinstitucional të Punës EITI. Bordi EITI pritet të miratoj listën e kompanive që do marrin pjesë në raportimin EITI 2015, referuar pragut të materialitetit dhe ku Administratori i Pararur, Deloitte Audit Albania do paraqesin Raportin Fillestar (inception report). Mbledhja do të mbahet në ora 11:00, në sallën e mbledhjeve pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.