Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Përzgjedhja e një Firme për Përgatitjen e Studimit mbi Potencialin e të Ardhurave nga Industria Nxjerrëse”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Ernst & Young et Associes, Francë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Ernst & Young et Associes është nënshkruar më datë 02.04.2015.

Me shume…