Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Përzgjedhja e një Firme për Studimin e Fizibilitetit për Sistemet e Integruara të të dhënave EITI”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania DM Consulting Services, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë DM Consulting Services është nënshkruar më datë 04.02.2015.

Lexo me shume…