Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Përzgjedhja e një Firme për Studimin Qëllimor EITI për Sektorin e Hidroenergjisë″, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Deloitte Audit Albania, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Deloitte Audit Albania është nënshkruar më datë 11.02.2015.

Drejtuesi i Sekretariatit

Lexo me shume…