Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Ofertuesit për “Paketën për Fushatën e Ndërgjegjësimit Publik referuar aktiviteteve të parashikuara në Strategjinë e Komunikimit”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Peshkepia Architects Studio + Partners. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe kompanise Peshkepia Architects Studio + Partners është nënshkruar më datë 27.01.2015.

Lexo më shumë…