Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për “Shërbime Konsulence – Përzgjedhja e Individëve” me objekt “Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për Hartimin e Strategjisë së Komunikimit 2014 – 2015 dhe Koordinimin e Zbatimit” , ju informojmë se fitues është shpallur Z. Lutfi Dervishi. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Z. Lutfi Dervishi është nënshkruar më datë 21.10.2014.

Lexo me shume…