Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e një firme konsulence për organizimin e Konferencës Ndërkombëtare të EITI Albania dhe dy tavolina të rrumbullakëta me organizatat e shoqërisë civile dhe operatorët e industrisë nxjerrëse, ju informojmë se fituese është shpallur kompania IQ Consulting. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe IQ Consulting është nënshkruar më datë 30.01.2017.

Lexo më shumë…