Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e një Konsulenti Individual për Menaxhimin Financiar , ju informojmë se fitues është shpallur Z. Edmond Shehu. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Z. Edmond Shehu është nënshkruar më datë 30.01.2017.

Lexo më shumë…