Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e një Konsulenti Individual si Zëdhënës i EITI Shqipëri për Strategjinë e Komunikimit 2017 , ju informojmë se fitues është shpallur Z. Enio Civici. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Z. Enio Civici është nënshkruar më datë 25.01.2017.

Lexo më shumë…