Njoftim i Dhënies së Kontratës

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit Individual për shërbimin “Hartimi i Strategjisë së Komunikimit 2016 – 2017″, Ref. No ALBEITI/IC/001, ju informojmë se fitues është shpallur Znj. Emanuela Zaimi, Tiranë, Shqipëri. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Konsulentes është nënshkruar më datë 03.08.2016.

Drejtuesi i Sekretariatit

Lexo më shumë