Në përputhje me Vendimin Nr.234 datë 20.04.2023 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore gjatë proçesit zgjedhor për Zgjedhjet vendore të vitit 2023

Në përputhje me Vendimin Nr.234 datë 20.04.2023 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore gjatë proçesit zgjedhor për Zgjedhjet vendore të vitit 2023

 

Denonconi shkeljet me qëllim shmangien dhe parandalimin e nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve te administrates shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve për pushtetin vendor të 14 majit 2023.

 

 

Kontakte : Genci Tërpo Drejtor

E-Mail: genci.terpo@infrastruktura.gov.al

Mob: 00355682010230