Memorandum Bashkëpunimi mes EITI Shqipëri dhe FIAA

Memorandum Bashkëpunimi mes EITI Shqipëri dhe FIAA

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI MES EITI SHQIPËRI –NISMA PËR TRANSPARENCË NË INDUSTRINË NXJERRËSE DHE FIAA -SHOQËRIA E INVESTITORËVE TË HUAJ TË SHQIPËRISË

KLIKO KËTU