Konferenca Ndërkombëtare Minex Europe Mining

Konferenca Ndërkombëtare Minex Europe Mining

Konferenca Ndërkombëtare Minex Europe Mining për një prespektivë të re mbi mineralet dhe investimet ne Ballkanin Perendimor, Tiranë në datë 05-06 Korrik.2022.Kjo Konference ka mbledhur së bashku shumë kompani dhe organizata nga 26 vende në mbarë Evropën dhe Amerikën e Veriut me fokus temë “Zhvillimi i qëndrueshëm minerar në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë në Evropë”. Forumi synon ne qellimin e tij integrimin e Ballkanit Perëndimor në një zinxhir më të gjerë furnizues të Evropës, i cili po bëhet gjithnjë e më shumë urgjent për sigurimin e burimeve të larmishme të lëndëve të para kritike. Një vend me rëndësi në këtë Konferencë i është dhënë edhe nismës Ndërkombëtare EITI si dhe paralelisht veprimtarisë dhe punës së realizuar nga EITI- Shqipëri për mënyrën sesi kjo nisëm mund të përdoret. Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI- Shqipëri) përfaqësohet në këtë konferencë nga Drejtuesi i institucionit Z. Genci Tërpo

 

https://2022.minexeurope.com/live-broadcast/