Kërkesë për shprehje interesi – Shërbime konsulence – Përzgjedhja e individëve

Kërkesë për shprehje interesi – Shërbime konsulence – Përzgjedhja e individëve

stema

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË
EITI
Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse

 KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
(SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE)

Kliko ketu per shpalljen.