Kërkesë për shprehje interesi

Kërkesë për shprehje interesi

Konsulencë për sesione trajnimi mbi Qeverisjen e Burimeve Natyrore, industritë nxjerrëse dhe standardet EITI për OSHC-të Shqiptare, zyrtarë qeveritarë, parlamentarë, gazetarë, dhe për anëtarët e MSG

Lexo me shume…