Has

PËRSHKRIM I SHKURTËR

 

Zona Gjeografike: Hasi kufizohet në veri dhe perëndim me Bashkinë Tropojë, në jug me Bashkinë Kukës dhe në lindje me Republikën e Kosovës. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Krumës, i cili u shpall qytet në vitin 1994.

 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, Hasi ka një popullsi prej 16.790 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, ka 21.247 banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 399,62 km2 me një densitet prej 53,16 banorë/km2 sipas të dhënave të Regjistrit Civil dhe 42,01 banorë/km2 sipas Censusit 2011.

 

Kjo bashki përbëhet nga 4 njësi administrative, të cilat janë: Kruma, Fajza, Gjinaj dhe Golaj. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Hasit dhe të qarkut Kukës. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 29 fshatra.

NJËSITË ADMINISTRATIVE

PROFILI I BASHKISË

 

Hasi është një zonë që mbijeton falë të ardhurave që vijnë nga emigrimi dhe bujqësia, megjithëse disponon burime të konsiderueshme minerare.

 

Pasuritë nëntokësore të këtij rajoni kanë nisur të shfrytëzohen në vitet ’30 nga italianët. Deri në mesin e viteve ’90 ka funksionuar miniera dhe fabrika e pasurimit të bakrit në Golaj, 6 kilometra larg qytetit të Krumës si dhe disa miniera më të vogla, ku ishin të punësuar mbi 3000 punëtorë. Jo vetëm banorët, por edhe specialistët thonë se nëntoka ende nuk është prekur. Për mineralin e bakrit dallohen zona Nikoliq Golaj, Krumë dhe Zahrisht në rrethin e Hasit.

 

Hasi është një zonë kufitare, ku një pjesë e banorëve kalojnë kufirin rregullisht për punësim apo për arsimim në zonën e Gjakovës në Kosovë, ku gjenden edhe lidhjet historike kulturore dhe ekonomike të krahinës. Relievi i zonës shtrihet nga rreth 300 metra mbi nivelin e detit deri në malet e larta të Gajrepit, Pashtrikut dhe Maja e Kunorës, të cilat gjenden në lartësitë 1400-1900 metra mbi nivelin e detit.

 

Hasi gjendet gjithashtu në shtegun turistik malor Theth-Valbonë-Kukës dhe turizmi rural apo malor mund të jetë një perspektivë e mirë ekonomike për këtë zonë. Hasi njihet si krahinë etnografike me traditë të gjatë zejtare në produktet e leshit të punuara me shije si dhe për zanatçinj bukëpjekës. Toka bujqësore e disponueshme për banorët e zonës u reduktua ndjeshëm pas ndërtimit të hidrocentralit të Fierzës, i cili përmbyti disa lugina dhe fshatra.

 

LEJET MINERARE TË SHFRYTËZIMIT TË RRETHIT TË HASIT

LISTA E KOMPANIVE QË VEPROJNË NË RAJONIN E PATOSIT

Burimi: AKBN 2014, Volumi III