FTESË PËR SHPREHJE INTERESI PËR PJESËMARRJE TË SHOQATAVE APO INDIVIDËVE PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE