FORMATI I PËRMBLEDHJES SË RAPORTEVE

EITI 2018

EITI 2017

EITI 2016

EITI 2015

EITI 2014

EITI 2013

EITI 2012

EITI 2011

EITI 2010

EITI 2009