Regjistri Minerar ( eng )

REGJISTRI I LICENSAVE NË SEKTORIN MINERAR

Regjistri në Sektorin Minerar, azhornohet nga Sekretariati Kombëtar EITI, një herë në 6 –muaj, bazuar mbi të dhënat e publikuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Qëndra Kombëtare e Biznesit-QKB.

Për regjistrin e plotë KLIKO KËTU

REGJISTRI I LICENSAVE NË SEKTORIN MINERA 2019 Kliko këtu

REGJISTRI I SUBJEKTEVE NË KËRKIM-ZBULIM

Për regjistrin e plotë KLIKO KËTU

LEJET MINERARE TË ALOKUARA -VITI 2019 KLIKO KËTU

LEJET MINERARE TË ALOKUARA -VITI 2018 KLIKO KËTU

LEJET MINERARE TË REVOKUARA -VITI 2019 KLIKO KËTU

LEJET MINERARE TË REVOKUARA -VITI 2018 KLIKO KËTU