EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE

Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI) është një iniciative ndërkombëtare e institucionalizuar në vitin 2002, me nismën e Z. Toni Bler, asokohe Kryeministër i Britanisë së Madhe. Nisma EITI, lindi si shqetësim për ato vende të varfra ekonomikisht të cilat kanë pasuri të mëdha nëntokësore; ku shkojnë të mirat materiale që vinë nga industria nxjerrëse për sa kohë ekonomia në këto vende është e ulët.

NISMA EITI

1
ÇFARË ËSHTË EITI
3
PËRFITIMET NGA EITI
2
EITI NË SHQIPËRI
4
VENDET EITI

EITI VIDEO

HARTA USHTRIMORE E INDUSTRISË NXJERRËSE

STUDIME EITI 
EITI SHQIPTAR FAKTE TE RENDESISHEM