EMËROHET KRYETARI I RI I GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS (MSG)

EMËROHET KRYETARI I RI I GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS (MSG)

Sekretariati Kombëtar EITI, njofton të gjitha palët e interesuara se Kryetari i ri i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) është Z. Ilir Bejtja, Zëvëndësministri në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.