EMËROHET DREJTUESI I RI I SEKRETARIATIT KOMBËTAR NISMA PËR TRANSPARENCË NË INDUSTRINË NXJERRËSE

EMËROHET DREJTUESI I RI I SEKRETARIATIT KOMBËTAR NISMA PËR TRANSPARENCË NË INDUSTRINË NXJERRËSE

Z. Genci Tërpo emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI).

Sekretariati Kombëtar EITI shpreh falenderime për kontributin e deritanishëm dhe punën në drejtimin e Sekretariatit të ish-drejtorit z. Ardit Kamberi dhe shpreh besimin se Drejtuesi i ri, do të çojë përpara proçesin duke vlerësuar dialogun intensiv midis Palëve në angazhim për të bashkëpunuar edhe më tej në çështjet e Nismës EITI.