Ekspozita Fotografike EITI

Ekspozita Fotografike EITI

Sekretariati Kombëtar EITI, në ditën e parë të Konferencës Ndërkombëtare organizoi gjithashtu një Ekspozitë Fotografike, në të cilën u evidentuan shumë aspekte dhe pamje nga aktiviteti në sektorët Minerarë, Hidrokarbur dhe Elektro-Energjitik në Shqipëri.
Qëllimi i kësaj Ekspozite është që të sjellë në vëmendje shfrytezimin e potencialeve të Industrisë Nxjerrëse si dhe mbi efektin e saj në jetën sociale dhe ekonomike të vendit.