EITI Shqiptar merr pjesë në Panairin Rajonal për Investimet në Energjinë Elektrike

EITI Shqiptar merr pjesë në Panairin Rajonal për Investimet në Energjinë Elektrike

Sekretariati Kombëtar EITI merr pjesë në Panairin Rajonal “Energy Expo & Forum 2018” organizuar në Tiranë në datat 5-6 Tetor 2018 dhe prezanton  Shqipërinë si të vetmin shtet në Rajon anëtare në Nismën Ndërkombëtare EITI.

Shqipëria si një nga vendet me potencial të lartë në Investimet e Energjisë Elektrike, mbështetur dhe nga politikat aktuale në këtë Sektor, me  gjithëpërfshirjen e Rajonit (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia, Greqia, Kroacia dhe Serbia) në këtë Panair, synoi shkëmbimin e eksperiencave dhe kontributin e bizneseve, politikëbërësve, publikut të gjerë si dhe medias në krijimin e një tregu të përbashkët Rajonal të Energjisë, Energjisë së Rinovueshme dhe Mbrojtjes Mjedisore.

Në kuadër të panairit, në tendën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Sekretariatit Kombëtar EITI, vizitues nga publiku i gjerë dhe biznesi patën mundësinë të njihen me punën dhe rolin që luan Nisma EITI në nxitjen e investimeve të huaja në vend duke përfituar informacion zyrtar, koherent dhe të çertifikuar në bazë të Standartit Ndërkombëtar EITI.