Drejtuesja e Albania EITI në Klubin e Mëngjesit

Drejtuesja e Albania EITI në Klubin e Mëngjesit

Më 6 maj, Dretuesja e Albania EITI, Dorina Çinari i pergjigjet pyetjve te gazetarit Blendi Sala në Klubin e Mëngjesit në Club TV. Çfarë është EITI dhe qëllimi i misionit të tij; Kur Shqipëria u angaxhua në EITI; Kush i çertifikon Raportet EITI; Përbërja e Sekretariatit Shqiptar EITI; Ku po shkojnë burimet tona natyrore; Cilët janë aktorët që duhet të përfshihe në këtë nismë të industrisë nxjerrëse dhe a janë këto raporte transparente, ishin pyetjet që ju drejtuan znj. Çinari gjatë intervistës.

Për më tepër ju lutem ndiqeni këtë intervistë të plotë në videon më poshtë