News

Në datën 22 Prill 2017 në hotel “Rogner”, Tiranë, u zhvillua workshop-i me temë “Mbi proçesin e anëtarësimit të Kosovës në EITI” i organizuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës dhe shoqëria civile kosovare KFOS. Me ftesë të organizatoreve në këtë takim...