Lajme

REPUBLIC OF ALBANIA MINISTRY OF ENERGY AND INDUSTRY EITI ALBANIA EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY INITIATIVE SECRETARIAT   Contract Award Project Name: Extractive Industry Transparency Initiative (Grant No.TF0B9998) Country: Albania Project Number: P177130 Report Period: January 23 [table id=7 /]...

ALBANIA SUPPORT TO EXTRACTIVES INDUSTRIES TRANSPARENCIES INITIATIVE COMPLIANCE PROCESS   Assignment Title:      Selection of a Financial Management Consultant Reference No.:          AL-ALBEITI-350366-CS-INDV   The Government of Albania has applied for financing from the World Bank toward the cost of the Extractive Industry Transparency Initiative Secretariat (EITI Albania), and intends to apply...

ALBANIA SUPPORT TO EXTRACTIVES INDUSTRIES TRANSPARENCIES INITIATIVE COMPLIANCE PROCESS   Assignment Title:      Selection of a Procurment Specialist Reference No.:          AL-ALBEITI-350364-CS-INDV   The Government of Albania has applied for financing from the World Bank toward the cost of the Extractive Industry Transparency Initiative Secretariat (EITI Albania), and intends to apply part of the...

ALBANIA SUPPORT TO EXTRACTIVES INDUSTRIES TRANSPARENCIES INITIATIVE COMPLIANCE PROCESS   Assignment Title:      Selection of a Procurment Specialist Reference No.:          AL-ALBEITI-350364-CS-INDV   The Government of Albania has applied for financing from the World Bank toward the cost of the Extractive Industry Transparency Initiative Secretariat (EITI Albania), and intends to apply part...

ALBANIA SUPPORT TO EXTRACTIVES INDUSTRIES TRANSPARENCIES INITIATIVE COMPLIANCE PROCESS   Assignment Title:      Selection of a Financial Management Consultant Reference No.:          AL-ALBEITI-350366-CS-INDV   The Government of Albania has applied for financing from the World Bank toward the cost of the Extractive Industry Transparency Initiative Secretariat (EITI Albania), and intends to apply...

Drejtori i Albeiti, Z. Genci Tërpo u zgjodh Anëtar i Bordit Ndërkombëtar të Sekretariatit EITI për një mandat 3- vjeçar, i cili është organi më i lartë vendimarrës i Iniciativës Globale për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse. Z.Tërpo mori pjesë në Mbledhjen e 57-të të Bordit...

Në datat 09-13, tetor 2022, me ftesë të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI, Drejtuesi i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse mori pjesë në takimin e koordinatorëve kombëtare dhe mbledhjen e bordit që u zhvillua në Oslo, Norvegji.   Objektivi i takimit të koordinatorëve kombëtare të vendeve...

Në datat 16- 20 Janar 2023, me ftesë të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI, titullari i institucionit dhe stafi kryen një vizitë pune në zyrat e Sekretariatit Ndërkombëtar EITI në Oslo, Norvegji me qëllim marrjen pjesë në workshopin mbi ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve në sektorin e...