INTERVISTA- Me Drejtuesin e Sekretariatit Kombëtar EITI Z.Tërpo

Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI): standardi i Shqipërisë drejt transformimit të industrisë së naftës dhe gazit Investimet në ...
Lexoni Më Tepër…

Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020

Shoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e ...
Lexoni Më Tepër…

Plani i Veprimit i Shoqërisë Civile

The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG ...
Lexoni Më Tepër…

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at ...
Lexoni Më Tepër…

EITI – Arritjet dhe Sfidat në Shqipëri nga Prof.Dr.Përparim Alikaj

EITI - ARRITJET DHE SFIDAT NË SHQIPËRI Prof.Dr.Përparim Alikaj Anëtar i MSG, ALBEITI Kryetar i Komitetit të Mineraleve të Naftës ...
Lexoni Më Tepër…

Zbulimi i Pronarëve Përfitues nga Anisa Deda

Bordi i EITI pas një periudhe testimi, vendosi në shkurt të vitit 2013 që në të ardhmen EITI duhet të ...
Lexoni Më Tepër…

EITI në Shqipëri, rekomandimet kryesore për industrinë nxjerrëse – nga Enio Civici

Transparenca është politika më e mirë kur flasim për industri të cilat shfrytëzojnë burimet natyrore të një vendi. Një ndër ...
Lexoni Më Tepër…

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime ...
Lexoni Më Tepër…

Grumbullimi dhe shpërndarja e rentës minerare në NJQV

Gjatë muajit Maj 2017, për të mbështetur detyrat e dala nga Raporti EITI 2015 dhe problematikat e evidentuara në vitin ...
Lexoni Më Tepër…

Raporti EITI 2015 në qytetin e Pogradecit

Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania)organizuan më datë 15-16 Mars 2017 takime të drejtpërdrejta me qytetarë të ...
Lexoni Më Tepër…

Raporti EITI 2015 në qytetin e Bulqizës

Në 8-9 Mars 2017 stafi i Sekretariatit EITI Albania zhvilluan një sërë takimesh  në qytetin e Bulqizës,  me qëllim promovimin e Nismës EITI ...
Lexoni Më Tepër…

Raporti EITI 2015 në qytetin e Patosit dhe Fierit

Në datat 6-7 Mars 2017, grupi i Sekretariatit EITI Albania zhvilluan një sërë takimesh  në Bashkitë  e Fierit dhe Patosit ...
Lexoni Më Tepër…