Anketa EITI – Tiranë

Anketa EITI – Tiranë

Në 24 tetor 2016 u zhvillua “Anketa EITI 3” në qytetin e Tiranës. Sekretariati Shqiptar EITI vendosi që të anketuarit në qytetin e Tiranës të jenë kryesisht grupmoshat e reja, duke e kthyer këtë anketim edhe si një mjet promovimi të implementimit EITI në Shqipëri me takimet e drejtë për drejta me studentët e Fakultetit Gjeologji Miniera.

[su_slider source=”media: 3751,3752,3753″ limit=”24″ width=”580″ height=”700″ title=”no”]