Anketa EITI – Pogradec

Anketa EITI – Pogradec

Në Bashkinë e Pogradecit, Sekretariati Shqiptar EITI, në datën 5 Tetor 2016 zhvilloi  Anketën EITI.

Ky pyetësor u plotësua nga 100 banorë duke na dhënë kështu informacion mbi njohurinë që kanë qytetarët rreth industrisë nxjerrëse dhe nismës EITI.

Gjithashtu u organizuan takime me Kryetarin e Bashkisë së Pogradecit, punonjës të pushtetit vendor, me të cilët u diskutua rreth Raportit EITI, problematikave që hasin bashkitë në mbledhjen e të ardhurave si dhe problemeve që shkaktohen nga veprimtaria e kompanive nxjerrëse që operojnë në këto zona.

[su_slider source=”media: 3646,3645,3648,3650,3647″ limit=”24″ width=”580″ height=”400″ title=”no”]